Res­tau­re­ren­de Ita­li­a­nen

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

RES­TAU­RE­REN KUN JE WEL aan Ita­li­a­nen over­la­ten: ze doen niet an­ders, met al die his­to­ri­sche ste­den en hun kost­ba­re erf­goed. Als je de koe­pel van de Dom van Flo­ren­ce uit 1420 kunt op­knap­pen, zijn een paar au­tootjes kin­der­spel. FCA (Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les) stort zich op zijn roem­ruch­te his­to­rie en gaat zelf Al­fa’s, Fi­ats en Lan­cia’s res­tau­re­ren. Vijf au­to’s zijn in­mid­dels al in con­cours­staat te­rug­ge­bracht en wor­den weer via een vei­ling ver­kocht.

Op de Ré­tro­mo­bi­le in Parijs werd het re­sul­taat van de ve­le man­uren ge­toond: een Al­fa Spi­der IV se­rie uit 1991, een Lan­cia Ful­via Cou­pé Mon­te­car­lo uit 1973, een Fi­at 124 Spi­der Eu­ro­pa uit 1981, een Al­fa Ro­meo SZ 1989 en een Lan­cia Ap­pia Cou­pé uit 1959. In de toe­komst wil FCA zich ook op meer gang­ba­re mo­del­len rich­ten. Met het op­ge­haal­de geld wordt de his­to­ri­sche col­lec­tie uit­ge­breid. Meer in­for­ma­tie over de res­tau­ra­tie­plan­nen vind je op www.fca­he­ri­ta­ge.com.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.