DASH­BOARD

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud -

Kruip ach­ter het stuur van de Wil­lys MB

77 jaar ge­le­den liep de eer­ste Wil­lys MB van de band. De au­to, die toen nog geen Jeep heet­te, werd een van de sym­bo­len van de Twee­de We­reld­oor­log. Hij speel­de een gro­te rol in de op­mars van de Ge­al­li­eer­den van Nor­man­dië naar Ber­lijn. Zo’n ori­gi­ne­le Wil­lys MB is niet voor ei­tjes. Het is kei­hard wer­ken. De blad­ve­ren pie­pen, je moet het dun­ne sta­len stuur ste­vig vast­hou­den en je rech­ter­hand stoeit met de lan­ge ver­snel­lings­pook. In het mid­den zit de hen­del voor de vier­wiel­aan­drij­ving, rechts die voor de la­ge gea­ring. De knip­per­lich­t­hen­del is er la­ter op­ge­zet. Op de dun­ne stoel­tjes kun je zit­ten, maar daar is dan ook al­les mee ge­zegd. De dap­pe­re vier­ci­lin­der werkt zich door het toe­ren­be­reik, waar­bij een wolk van uit­laat­gas­sen, olie en ben­zi­ne vrij­komt. Dit is dus hoe het al­le­maal be­gon met of­froad rij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.