Brit­ser kán niet

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Ra­re jon­gens, die Brit­ten. Dat be­wij­zen ze ook weer op Good­wood Re­vi­val, het jaar­lijk­se ver­kleed­par­tij­tje voor de lief­heb­ber van au­to’s en mo­de uit ver­vlo­gen da­gen. Met de juis­te kle­ding aan, dat wil zeg­gen kle­ding die in de ja­ren 40, 50 of 60 in de mo­de was, krijg je toe­gang tot één van de al­ler­leuk­ste klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten die je kunt be­den­ken.

Het eve­ne­ment vindt plaats van 7 tot en met 9 sep­tem­ber en be­staat dit jaar 20 jaar. Goed­koop is het niet: je be­taalt min­stens 55 pond (ruim 60 eu­ro) voor een een­daags toe­gangs­be­wijs. Daar krijg je wel iets voor te­rug. Al­leen al op het par­keer­ter­rein kun je uren rond­strui­nen tus­sen al­le zeld­za­me klas­sie­kers waar­mee de Brit­ten naar dit eve­ne­ment ko­men. Op het fes­ti­val­ter­rein ron­d­om het kas­teel van Lord March word je ver­vol­gens on­der­ge­dom­peld in sfe­ren van 50 tot 75 jaar ge­le­den. De au­to’s staan niet al­leen stil, want bij Good­wood Re­vi­val draait het voor­al om ac­tie. Be­hal­ve spec­ta­cu­lai­re his­to­ri­sche ra­ces en vlieg­shows zijn er mo­de­shows en kun je je laat­ste beet­je va­kan­tie­geld spen­de­ren aan his­to­risch ver­ant­woor­de prul­la­ria. Als je de reis rich­ting Sus­sex on­der­neemt, ben je niet al­leen, want er ko­men zo’n 150.000 be­zoe­kers op dit bij­zon­de­re eve­ne­ment af. Al die men­sen moe­ten over smal­le toe­gangs­we­gen rich­ting het feest van Lord March, dus het is slim om vroeg op te staan. www.good­wood.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.