MG YA SALOON (1950)

Classic Cars (Netherlands) - - RESTAURATIE -

AAN­DRIJ­VING

Ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; wa­ter­ge­koeld; 2 klep­pen per ci­lin­der; on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; 1 car­bu­ra­teur (SU H2 456); bo­ring x slag: 66,5 x 90,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1250 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 7,2 : 1; max. ver­mo­gen: 35 kW / 47 pk bij 4800 tpm; max. kop­pel:

79 Nm bij 2400 tpm; vier­bak (2 t/m 4 ge­syn­chro­ni­seerd), hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

CAR­ROS­SE­RIE – ONDERSTEL

Lad­der­chas­sis met car­ros­se­rie van staal, 4 por­tie­ren; v: on­af­han­ke­lijk, draag­ar­men, schroef­ve­ren, arm­schok­dem­pers; a: star­re as (bo­ven chas­sis), half­el­lip­ti­sche blad­ve­ren, arm­schok­dem­pers; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: trom­mels; ban­den v/a: 5.2516; wie­len: 3 x 16.

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS

L/B/H: 4225 / 1695 / 1465 mm; wiel­ba­sis: 2515 mm; spoor­breed­te v/a: 1203 / 1270 mm; leeg­ge­wicht: 991 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1325 kg; tank­in­houd: 36 l; ge­bouwd van 1947 tot 1951; pro­duc­tie­aan­tal 6158.

PRES­TA­TIES

Ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 29,5 s; top­snel­heid: 115 km/h; ver­bruik: 9,6 l/100 km (1 : 10,4).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.