Je bent ge­hackt!

C’t Magazine - - Inhoud 1-2/2017 -

Al ja­ren pro­be­ren hac­kers in sys­te­men van be­drij­ven in te bre­ken en ac­count­ge­ge­vens te ste­len. En vaak wordt la­ter pas be­kend hoe groot de om­vang van zo'n hack daad­wer­ke­lijk is – hoe meer dien­sten je ge­bruikt, des te gro­ter de kans dat je wacht­woord in han­den van de da­ders kan val­len. Be­vei­lig je di­gi­ta­le iden­ti­teit dus nu met­een!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.