Li­cen­tie­be­heer voor Of ice 365

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

De dienst Snow for O ce 365 dient voor het be­heer en li­cen­ties van O ce 365-toe­pas­sin­gen. Vol­gens aan­bie­der

Snow in­te­greert de dienst zich on­af­han­ke­lijk van het client­plat­form com­pleet in de huur­ver­sie van Mi­cro­softs O ce.

Aan de ene kant kun je daar met zelf­be­die­nings­por­tals en door het au­to­ma­ti­se­ren van ver­val­tij­den be­heer­tijd mee win­nen en aan de an­de­re kant wor­den de li­cen­tie­kos­ten la­ger door­dat be­drij­ven ge­hol­pen wor­den on­ge­bruik­te li­cen­ties op te zeg­gen en ge­brui­kers daar waar mo­ge­lijk bij goed­ko­pe­re li­cen­tie­plan­nen in te de­len. (nkr)

Snow for O ice 365 laat de be­schik­ba­re en daad­wer­ke­lijk ge­bruik­te li­cen­ties voor de O ice-pro­gram­ma's van Mi­cro­soft zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.