Snap­chat-zon­ne­bril met camera nu ook in Eu­ro­pa te koop

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

De ca­me­ra­zon­ne­bril van de po­pu­lai­re fo­toapp Snap­chat is sinds be­gin ju­ni in de Be­ne­lux te koop. In Ame­ri­ka was hij al te koop in ge­le pop-up­au­to­ma­ten die ge­du­ren­de een kor­te tijd in ver­schil­len­de plaat­sen op­dui­ken. Maar bij ons kun je de 'Spec­ta­cles' ge­woon via de web­si­te htt­ps://www.spec­ta­cles.com/nl/ be­stel­len. Wan­neer je op het knop­je drukt aan de bo­ven­kant neemt de zon­ne­bril een vi­deo van 10 se­con­den op. Door meer­de­re ke­ren op het knop­je te druk­ken kun je vi­deo's van maxi­maal 30 se­con­den ma­ken. De camera in de bril neemt de om­ge­ving met een zicht­veld van 115 gra­den op. Een licht­je aan de an­de­re kant van de bril laat zien dat er op­ge­no­men wordt. De clips wor­den via blue­tooth of wi­fi naar de smartpho­ne ge­stuurd, waar­na je ze kunt be­kij­ken en even­tu­eel kunt uplo­a­den. Op Snap­chat wor­den de vi­deo's in rond for­maat weer­ge­ge­ven. Gro­te pri­va­cy­be­zwa­ren zijn er tot nog toe niet ge­weest. De prijs van de Spec­ta­cles is 150 eu­ro en de bril is in de kleu­ren ko­raal­rood, zwart en tur­quoi­se te koop. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.