De­sign-rou­ter

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Asus pre­sen­teer­de on­langs op de Com­pu­tex in Tai­wan een rou­ter met een op­val­lend ont­werp, een vier­kan­te doos met een rond gat er­in dat blauw op­gloeit. Het ap­pa­raat met de naam Blue Ca­ve ge­bruikt vol­gens Asus niet al­leen als cpu een Sy­s­tem-onChip (SoC) van In­tel, maar ook wi­fi­chips van In­tel. De rou­ter biedt on­der­steu­ning voor AC2600-du­al­band. Met zijn in­ge­bouw­de an­ten­nes moet de Blue Ca­ve da­ta 20 pro­cent snel­ler ver­zen­den dan an­de­re mo­del­len met 4-stream wi­fi. Asus heeft in het ei­gen lab een net­to­door­voer van 1240 Mbit/s ge­me­ten. De rou­ter heeft ver­der on­der­steu­ning voor IFTTT en Alexa mee­ge­kre­gen. Ook de bij an­de­re Asus-mo­del­len ge­brui­ke­lij­ke mal­wa­re­be­scher­ming AiPro­tec­ti­on (TrendMi­cro Deep Pac­ket In­spec­ti­on) zit er­in. De rou­ter zou in de herfst in Eu­ro­pa moe­ten ver­schij­nen voor cir­ca 250 eu­ro. (jmu)

Geen saaie grij­ze doos: de wi­firou­ter Blue Ca­ve van Asus moet snel­ler zijn dan an­de­re 4-stream mo­del­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.