Slim­me rook­mel­der: Nest Pro­tect 2

C’t Magazine - - Inhoud -

De nieu­we Nest rook­mel­der slaat snel­ler alarm, maar min­der vaak vals. Hij kan zelfs als nacht­lamp­je die­nen.

De nieu­we Pro­tect heeft een split-spec­trum­sen­sor in plaats van een fo­to-elek­tri­sche rook­de­tec­tie­sen­sor. Hij moet snel­ler af­gaan en min­der vaak vals alarm ge­ven. Het be­ves­ti­gen aan het pla­fond of de muur is mak­ke­lij­ker dan bij de eer­ste ver­sie.

Het in­stal­le­ren is met be­hulp van de Nest-app een fluit­je van een cent. Ze­ker als je al een Nest-ac­count en een an­de­re Pro­tect hebt: de app haalt de ge­ge­vens dan van de be­staan­de Pro­tect en ko­pi­eert die naar de nieu­we. Maar ook als dit je eer­ste Pro­tect is, is het in­stal­le­ren met be­hulp van Blue­tooth snel ge­daan. Hij moet wel bin­nen het 2,4GHz-wi­fi­be­reik van je rou­ter han­gen.

De led-cir­kel kan ver­schil­len­de kleu­ren aan­ne­men. De spraak­mel­ding en de piep­jes ver­dui­de­lij­ken wat er aan de hand is. Door de in­ge­bouw­de be­we­gings- en licht­sen­sor schijnt er 's nachts een zacht wit licht als je over de over­loop loopt. De Pro­tect kan sa­men­wer­ken met de Nest Ther­mo­stat door die laat­ste bij­voor­beeld het ver­war­mings­sys­teem uit te la­ten scha­ke­len als er kool­mo­noxi­de vrij­komt.

Vol­gens de fa­bri­kant gaat de Nest Pro­tect tien jaar mee. Ge­luk­kig hoef je dat niet re­gel­ma­tig te con­tro­le­ren, de Pro­tect test zich­zelf. Als je er geen pro­ble­men mee hebt dat je ge­ge­vens op de Ame­ri­kaan­se Goog­le-ser­vers ko­men te staan, is de Nest Pro­tect een han­di­ge rook- en kool­mo­noxi­de­mel­der die mak­ke­lijk te in­stal­le­ren en ge­bruiks­vrien­de­lijk is. De prijs valt over 10 jaar ge­zien dan nog mee. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.