4K-mo­ni­tor: Phi­lips 328P6VJEB

C’t Magazine - - Inhoud -

De Phi­lips Bril­li­an­ce 328P6VJEB is een 32-inch 4K-mo­ni­tor met een breed kleu­ren­spec­trum spe­ci­aal voor gra­fisch ont­wer­pers.

Phi­lips mikt met de­ze mo­ni­tor op pro­fes­si­o­ne­le ge­brui­kers uit het gra­fi­sche seg­ment. De 328P6VJEB heeft daar­om een bre­der kleu­ren­spec­trum (Ul­tra Wi­de-Co­lor, NTSC 95%) met 10-bit kleur­weer­ga­ve. Het mat­te VA-pa­nel in­stan­daard 16:9 heeft een ex­tra bre­de kijk­hoek van 178 gra­den. Het beeldop­per­vlak is 31,5 inch (80 cm). De 328P6VJEB heeft een mat­zwar­te be­hui­zing met alu­mi­ni­um­kleu­ri­ge ac­cen­ten.

De voet is heel sta­biel en je kunt de mo­ni­tor er moei­te­loos 18 cm mee in hoog­te ver­stel­len, en 90 gra­den draai­en. Daar­naast is de mo­ni­tor kan­tel­baar en om zijn ver­ti­ca­le as te draai­en. Al­le be­ken­de mo­ni­to­raan­slui­tin­gen zijn aan­we­zig, Dis­playPort, HD­MI 2.0, MHL, D-sub en DVI-D. Met de Mul­ti­vie­wop­tie kun je twee bron­nen op het scherm naast el­kaar zet­ten of als pic­tu­re-in-pic­tu­re. Met de Dis­playPort- en HD­MI-aan­slui­ting kun je 4K beel­den op 60 Hz weer­ge­ven. Het scherm heeft goe­de kleu­ren en een hoog con­trast.

Het be­die­nen van het on­s­creen-me­nu met de he­le klei­ne tou­ch­knop­jes rechts­on­der aan de scherm­rand is wen­nen. Je moet goed kij­ken of je het juis­te knop­je aan­raakt. De naar ver­hou­ding gun­sti­ge prijs van cir­ca 600 eu­ro zal veel zelf­stan­di­ge gra­fi­ci aan­spre­ken. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.