Re­al­ti­me diep­te­beeld voor An­droid

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Qu­al­comm heeft drie nieu­we ca­me­ra­mo­du­les ont­wor­pen die fa­bri­kan­ten in hun An­droid-te­le­foons kun­nen in­bou­wen. Een is voor iris-au­then­ti­ca­tie, een voor pas­sie­ve en een voor ac­tie­ve diep­te­be­pa­ling. De­ze laat­ste, de 'pre­mi­um com­pu­ter vi­si­on kit', kan diep­te me­ten met een in­fra­rood­licht, IR-ca­me­ra en een 16 MP rgb-ca­me­ra. Het in­fra­rood­licht be­schijnt het ob­ject met een stip­pen­pa­troon en de IR-ca­me­ra leest dat uit. Door te be­re­ke­nen hoe de stip­pen zich over een ob­ject ver­vor­men, kan er re­al­ti­me een 3d-beeld op­ge­bouwd wor­den. Dit kan dan ge­bruikt wor­den bij bij­voor­beeld ge­zichts­her­ken­ning en lo­ca­tie-map­ping. De ba­sis van de ca­me­ra­mo­du­les is de twee­de ge­ne­ra­tie van de door Qu­al­comm ont­wor­pen Spec­tra ima­ge sig­nal pro­ces­sors (ISP) (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.