In­stal­ler voor Win­dows 10 S

C’t Magazine - - Nieuws | Software - www.ct.nl/soft­link/1710010

Mi­cro­soft heeft een tool uit­ge­bracht om van pc's met Win­dows 10 Pro of ho­ger gra­tis een Win­dows S-ver­sie te ma­ken. Het pro­gram­ma down­lo­adt een En­gel­se Win­dows 10 S, maar an­de­re ta­len zijn met de taalop­ties toe te voe­gen.

De Win­dows 10 S-ver­sie is een voor scho­len be­doel­de va­ri­ant van Win­dows 10 Pro die al­leen apps uit de Sto­re toe­laat en slechts be­perkt met de stan­daard mid­de­len be­heerd kan wor­den. Mi­cro­soft wil daar­mee een al­ter­na­tief bie­den voor Goog­les Chro­meOS, dat met na­me in de VS een markt­aan­deel van meer dan 50 pro­cent heeft in de on­der­wijs­sec­tor. Chro­meOS draait al­leen op spe­ci­a­le no­te­books, Chro­me­books. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.