Chro­me 60 met au­to-in­voe­gen

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Goog­le heeft ver­sie 60 van zijn brow­ser voor Win­dows, Li­nux, macOS, An­droid en iOS uit­ge­bracht. De macOS-ver­sie van Chro­me 60 on­der­steunt nu de tou­ch­bar van de MacBook Pro. Bij An­droid moet de nieu­we func­tie Co­py­less Pas­te het ge­doe met het ko­pie­ren en in­voe­gen van tekst bij het zoe­ken op mo­bie­le ap­pa­ra­ten re­du­ce­ren. Chro­me pro­beert daar­bij om de re­le­van­te con­text te ach­ter­ha­len. Be­zoek je bij­voor­beeld de web­si­te van een res­tau­rant met Chro­me en start je ver­vol­gens Goog­le Maps, dan stelt Maps de naam van het res­tau­rant au­to­ma­tisch voor. Co­py­less Pas­te is nog ex­pe­ri­men­teel. Als je het wilt uit­pro­be­ren, moet je het bij chro­me:\\flags in­scha­ke­len. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.