Li­breOf­fi­ce 5.4

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Ver­sie 5.4 van het opens­our­ce of­f­ice­pak­ket voor Win­dows, Li­nux en macOS heeft een paar nieu­we func­ties, waar­on­der pi­vot charts (draai­gra­fie­ken) in Calc-spread­sheets. Daar­bij gaat het om dia­gram­men waar­mee je da­ta net als bij draai­ta­bel­len in­ter­ac­tief kunt ana­ly­se­ren.

Het tekst­pro­gram­ma Wri­ter werkt nu ook met de Snel­on­der­de­len uit Word-be­stan­den. Het con­text­me­nu heeft nieu­we items voor het in­voe­gen van voet­no­ten, eind­no­ten en stijl­s­ja­blo­nen.

De Li­nux-ver­sie van Li­breOf­fi­ce 5.4 ge­bruikt voor het on­der­te­ke­nen van do­cu­men­ten nu ook OpenPGP-sleu­tels. Ge­brui­kers die hun mail met PGP on­der­te­ke­nen, kun­nen op die ma­nier de au­then­ti­ci­teit van hun Li­breOf­fi­ce-do­cu­men­ten heel mak­ke­lijk ga­ran­de­ren. Voor Win­dows en macOS moet die fea­tu­re in een van de vol­gen­de ver­sies ko­men. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.