Kiek­jes­foon

C’t Magazine - - Lifestyle - www.asus.com/nl/Pho­ne/ ZenFo­ne-Zoom-S-ZE553KL • 470 eu­ro

Het voor­deel van een smartpho­ne is dat je al­tijd een ca­me­ra bij je hebt en op elk mo­ment een foto kunt ma­ken. Niet el­ke smartpho­ne le­vert ech­ter fat­soen­lij­ke foto's. Asus wil met zijn ZenFo­ne Zoom S dui­de­lijk la­ten zien dat een smartpho­ne wel de­ge­lijk zeer goe­de foto's kan pro­du­ce­ren.

De Zoom S heeft een IMX362-sen­sor van So­ny die er­voor zorgt dat er meer licht naar de sen­sor wordt door­ge­la­ten. Dat moet een 8 keer zo gro­te licht­ge­voe­lig­heid op­le­ve­ren in ver­ge­lij­king met een stan­daard smartpho­ne. Ein­de­lijk scher­pe en hel­de­re foto's bij min­der licht of met te­gen­licht.

Er zit­ten twee ca­me­ra's aan de ach­ter­kant met Go­ril­la Glas­slens­be­scher­ming. Bei­de ca­me­ra's bie­den 12 me­ga­pixels, de ene in de vorm van een groot­hoek­lens, de an­de­re heeft een op­ti­sche zoom van 2,3 keer. Door ze te com­bi­ne­ren, krijg je een mooi scherp­te­diep­te-e ect. De ac­cu is lek­ker ruim be­me­ten: 5000 mAh. Daar moet je twee da­gen zon­der op­la­den ze­ker wel mee kun­nen ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.