Elec­tro-ge­reed­schap

C’t Magazine - - Apps | Favoriete apps van de redactie -

iOS (€ 7,99) Er be­staan veel apps met in­for­ma­tie en na­slag voor elek­tri­sche com­po­nen­ten en scha­ke­lin­gen, maar de Elec­tro­nic Tool­box Pro van Mar­cus Ros­kosch is wel een van de meest uit­ge­brei­de. Het is een na­slag­werk en ge­reed­schap voor ie­der­een die se­ri­eus met elek­tro­ni­ca be­zig is – als hob­by, be­roep of op­lei­ding. De app be­vat op het mo­ment 81 tools. Die be­vat­ten naast for­mu­les en ach­ter­grond­in­for­ma­tie ook au­to­ma­ti­sche be­re­ke­nin­gen voor bij­voor­beeld de voor­scha­kel­weer­stand van een led, een tran­sis­tor­scha­ke­ling of een high- of low-pass fil­ter. Je krijgt steeds een te­ke­ning van de scha­ke­ling, een ta­bel met de be­re­ke­ning en de bij­be­ho­ren­de for­mu­les te zien. De na­slag­ge­ge­vens wor­den con­ti­nu bij­ge­werkt en je kunt de da­ta­ba­ses dan ook apart down­lo­a­den, zo­dat er niet steeds een app-up­da­te no­dig is.

Met de Elec­tro­nic Tool­box Pro heb je al­le in­for­ma­tie, for­mu­les en re­ken­tools voor elek­tro­ni­ca­pro­jec­ten in één app.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.