P2P-wi i

C’t Magazine - - Apps | Favoriete apps van de redactie -

An­droid (gra­tis; iOS aan­ge­kon­digd) Soms heb je in het bed op een ho­tel­ka­mer (bij­na) geen wi­fi­be­reik, maar vlak ach­ter de deur wel. De rou­ters han­gen meest­al in de gang en als je een ka­mer hebt die toe­val­lig op de rand van het wi­fi­be­reik zit, heb je daar na­ge­noeg niets aan. Any­fi wil dat op­los­sen door van el­ke smartpho­ne met An­droid 5 of ho­ger een soort wifi-ex­ten­der te ma­ken. Je in­stal­leert en start de app op bei­de te­le­foons en zorgt er­voor dat een van bei­de goed con­tact met het wi­fi­net­werk heeft. Daar­mee kun je het be­reik vol­gens de ma­kers met ge­mid­deld 40 me­ter uit­brei­den. Ook han­dig om het be­reik in huis (tij­de­lijk) te ver­gro­ten met een oud toe­stel. Een ver­sie voor Win­dows en iOS is aan­ge­kon­digd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.