34"-ul­tra­wi­de mo­ni­tor met Qi-la­der: Asus MX34VQ

C’t Magazine - - Inhoud -

De MX34VQ van Asus heeft een ge­bo­gen, bij­na rand­loos scherm en een 21:9 beeld­ver­hou­ding. Het meest bij­zon­de­re ken­merk zit in de voet.

Bij mo­ni­to­ren zien we een trend naar steeds ex­tre­mer breed­beeld: geen 16:9 maar 18:9 of zelfs 21:9 zo­als de­ze Asus-mo­ni­tor. De con­tent moet daar wel op zijn af­ge­stemd. In het mo­ni­tor­me­nu kun je kie­zen of con­tent an­ders moet wor­den uit­ge­rekt of af­ge­knipt of dat je zwar­te ran­den ziet. Bij desktop­ge­bruik kun je veel ven­sters naast el­kaar kwijt op het 34”-scherm met zijn 3440 1440 re­so­lu­tie. Met zo’n breed beeld is het ge­bo­gen as­pect van het scherm niet al­leen een de­sign­ding, maar ook echt func­ti­o­neel om­dat je er re­la­tief dicht op­zit.

De mo­ni­tor heeft mooi dun­ne ran­den op­zij en bo­ven. De hel­der­heid is vol­doen­de om on­danks in­val­lend zon­licht een goed beeld te ge­ven en het con­trast is in or­de. Het ge­luid is be­ter dan ge­brui­ke­lijk bij mo­ni­to­ren, dank­zij de 8W-ste­re­o­spea­kers van Har­man Kar­don. Zo­als je van een mo­ni­tor in de­ze klas­se ver­wacht, zijn er veel dis­playaan­slui­tin­gen en wor­den de bij­be­ho­ren­de ka­bels ook mee­ge­le­verd.

Het meest bij­zon­de­re aan de mo­ni­tor zit ech­ter ver­stopt in de voet: een Qi-la­der voor het draad­loos la­den van smartpho­nes en ta­blets. Het is geen snel­la­der (1A), maar werkt pri­ma. Tij­dens het op­la­den brandt er een sub­tie­le blau­we led. Wel jam­mer dat de voet niet in hoog­te ver­stel­baar is. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.