28-inch 4K-mo­ni­tor: Iiy­a­ma B2875UHSU

C’t Magazine - - Inhoud -

De B2875UHSU van iiy­a­ma is een scherm dat veel ta­ken kan ver­vul­len. Naast 4K en Freesync biedt hij ook pic­tu­re-in-pic­tu­re.

Het mat­te TN-pa­neel met re­ac­tie­snel­heid van 1 ms is sa­men met Freesync een pri­ma com­bi­na­tie om mee te ga­men. Met pic­tu­rein-pic­tu­re (PIP) of pic­tu­re-by-pic­tu­re (PBP) be­kijk je twee bron­nen te­ge­lijk voor een goed over­zicht op je werk­plek. Bij PIP heb je een hoofd­scherm en se­cun­dair beeld (groot, klein), bij PBP wordt het scherm in twee ge­lij­ke vlak­ken ver­deeld. Aan aan­sluitop­ties geen ge­brek: naast Dis­playPort, hd­mi en DVI is ook het in za­ke­lij­ke om­ge­vin­gen nog vrij gang­ba­re VGA (D-SUB) aan­we­zig.

Het 28 inch gro­te scherm ziet er on­op­val­lend maar strak uit met mat­zwar­te ran­den en een net­te, ver­stel­ba­re voet. De ach­ter­kant heeft zelfs een ech­te aan-uit­knop. Het scherm is ge­schikt voor een VESA-stan­daard, wat han­dig kan zijn als je het vaak in por­tret­mo­dus ge­bruikt.

Met Blue Light Re­du­cer wordt het blau­we licht te­rug­ge­schroefd, waar­door je ogen min­der snel ver­moeid ra­ken. Als die op­tie aan­staat, is de kleur­tem­pe­ra­tuur niet meer in­stel­baar. Via het on­s­creen me­nu zap je snel door de in­stel­lin­gen heen voor on­der meer een war­me­re kleur, ei­gen in­stel­lin­gen of toch lie­ver sRGB. De knop­pen zijn mak­ke­lijk te be­die­nen en re­a­ge­ren snel. Een pri­ma com­ple­te all­roun­der dus. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.