Ga­ming-head­set: Lo­gi­tech G433

C’t Magazine - - Inhoud -

De G433 is een ga­ming-head­set, maar door de ac­ces­soi­res en af­neem­ba­re mi­cro­foon is hij ook pri­ma ge­schikt als head­set voor on­der­weg.

Lo­gi­tech heeft bij de G433 ze­ker niet be­zui­nigd op ac­ces­soi­res. De head­set is zo­wel op je pc of op je con­so­le of smartpho­ne aan te slui­ten door de ex­tra mee­ge­le­ver­de ka­bels. Een van de eer­ste ac­ces­soi­res die we min of meer ge­dwon­gen moesten ge­brui­ken is de ex­tra set oor­kus­sens. Het stan­daard oor­kus­sen voel­de na­me­lijk niet lek­ker aan en schuur­de nog­al. De me­sh­laag over de head­set ziet er mooi uit, maar zorgt bij hoofd­be­we­gin­gen he­laas voor ver­ve­len­de bij­ge­lui­den. De pad­ding in de hoofd­band zal snel vies wor­den door­dat de ru­we me­sh­laag vuil aan­trekt.

Je kunt kie­zen hoe je de head­set aan­sluit. Dat kan via de mee­ge­le­ver­de usb-ge­luids­kaart of via een split­ter op de 3,5mm-aan­slui­ting van bij­voor­beeld je pc-ge­luids­kaart. Per­soon­lijk zijn we geen fan van vir­tu­eel-sur­rounds­ound aan­ge­zien het ge­luid daar erg 'mod­de­rig' van wordt. De soft­wa­re voor het in­stel­len van het ge­luid werkt goed en is mak­ke­lijk te be­die­nen. Het ste­reo­ge­luid van de G433 is dik in or­de: van voet­stap­pen tot het ge­klak bij het her­la­den van ge­weer­ma­ga­zij­nen, het klonk al­le­maal ge­de­tail­leerd en mooi in ba­lans. De (af­neem­ba­re) mi­cro­foon moesten we aar­dig boos­ten, en dat le­ver­de weer ex­tra ruis op.

Lo­gi­tech heeft zijn best ge­daan om de head­set veel­zij­dig in­zet­baar te ma­ken, en dat is een goed stre­ven, maar dat gaat he­laas ten kos­te van het draag­com­fort en de ge­luids­kwa­li­teit van de mi­cro­foon.

(avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.