WD Blue / San­Disk Ul­tra 3D

C’t Magazine - - Test | Sata-ssd's -

WD Blue en San­Disk Ul­tra 3D zijn vol­gens de specs van de fa­bri­kant prak­tisch het­zelf­de – niet vreemd, aan­ge­zien San­Disk sinds ge­rui­me tijd een doch­ter­on­der­ne­ming is van WD. Om­dat WD ons ech­ter exem­pla­ren met ver­schil­len­de op­slag­ca­pa­ci­teit stuur­de, is het moei­lijk ver­ge­lij­ken.

De Ul­tra 3D, met 1 te­r­aby­te aan ca­pa­ci­teit, is bij schrij­ven zo'n 100 MB/s snel­ler dan de Blue die de helft van de op­slag­ruim­te had. Mo­ge­lijk wordt dat ver­oor­zaakt door het twee keer zo gro­te aan­tal in­ge­bouw­de flash-chips. Als de schij­ven on­ge­veer half vol zijn, voe­ren ze de schijf­snel­heid al­le­bei met zo'n 20 MB/s op. In de prak­tijk merk je daar ech­ter wei­nig van.

snel bij la­ge Qu­eue Depth laag stroom­ver­bruik bij id­le klei­ne ver­sie schrijft lang­za­mer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.