Asus ROG Ze­nith Ex­tre­me

C’t Magazine - - Test | Amd Ryzen Threadripper-moederborden -

De 550 eu­ro du­re Ze­nith Ex­tre­me van de se­rie Re­pu­blic of Ga­mers (ROG) is erg uit­ge­breid uit­ge­rust. Bij­zon­der zijn de bij­ge­voeg­de 10Gb-ether­net­kaart en twee wi­fi-adap­ters: een voor MU-MIMO, de an­de­re voor de 60GHz­band met door­voer­snel­he­den tot 1,7 Gb/s over kor­te af­stand.

Het moe­der­bord heeft aan­slui­tin­gen voor een wa­ter­koe­ling­pomp, voor ven­ti­la­to­ren tot 30 watt of ho­ger en voor zes sen­so­ren voor warm­te, door­stro­ming en vloei­stof­peil. Een klein oled-scherm­pje op de af­dek­plaat over de I/O-poor­ten toont dia­gnos­ti­sche in­for­ma­tie.

De ROG Ze­nith Ex­tre­me heeft 'slechts' zes SA­TA-6G-poor­ten. Een van de drie M.2-slots deelt zijn PCIe­lij­nen met een U.2-slot. Bij­zon­der is de DIMM.2 uit­brei­dings­mo­du­le: die past in een DIMM-slot en kan twee M.2-ssd's met PCIe-con­trol­lers aan.

De groot­se uit­rus­ting ver­eist ruim­te, het moe­der­bord past al­leen in een EATX-be­hui­zing (Ex­ten­ded ATX). On­der de af­dek­plaat over de I/O-poor­ten zit een la­waai­i­ge ven­ti­la­tor om de span­nings­re­ge­laars te koe­len. Die wordt pas stil als je de BIOSin­stel­lin­gen aan­past. Je moet voor COV-Fan het pro­fiel 'Si­lent' kie­zen en dit kop­pe­len aan de 'VRM'-tem­pe­ra­tuur in plaats van die van de cpu.

De Ze­nith Ex­tre­me trekt meer stroom dan de rest. De USB 3.1-con­trol­ler Asme­dia ASM3142 voor de on­board-aan­slui­tin­gen (Ty­pe C en A) pres­teert min­der dan bij MSI of Gi­ga­by­te. In de prak­tijk merk je dat niet.

ge­wel­di­ge uit­rus­ting iets ho­ger ener­gie­ver­bruik

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.