Cor­sair For­ce Se­ries MP500

C’t Magazine - - Test | Pcie-ssd's -

De Cor­sair For­ce Se­ries MP500 lijkt qua op­bouw op de Pa­tri­ot Hel­l­fire, zelfs de firm­wa­re­ver­sie is het­zelf­de. Maar het valt op dat de Cor­sair een veel be­te­re duur­zaam­heid (End­uran­ce) heeft. Al­leen Cor­sair biedt een ver­sie met 128 GB op­slag­ruim­te aan.

On­ge­brui­ke­lijk voor ssd's is dat een Se­cu­re Era­se bij­na een kwar­tier duurt. Nor­maal is het een kwes­tie van se­con­den. Dat wijst er­op dat Cor­sair de da­ta op de ssd niet ver­sleu­telt, maar bij Se­cu­re Era­se sim­pel­weg blok na blok wist. De Cor­sair-Tool­box biedt on­der an­de­re het klo­nen van een be­staan­de Win­dows­in­stal­la­tie. ho­ge duur­zaam­heid wordt erg heet tra­ge Se­cu­re Era­se

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.