WD Black

C’t Magazine - - Test | Pcie-ssd's -

De WD Black is het bud­get­mo­del in de­ze test, hij kost net geen 200 eu­ro. Daar­voor moet je de la­ge snel­heid wel op de koop toe ne­men. Die ligt bij se­quen­ti­eel schrij­ven zelfs on­der die van veel SA­TA-ssd's.

De ssd-tool WD Dash­board stamt nog van San­Disk. De me­tho­de voor vei­lig wis­sen van de ssd lijkt op die bij SA­TA-ssd's: je moet een usb-boot­stick ma­ken waar­mee je de pc start en ver­vol­gens de ap­pa­raat­naam van de ssd in­voe­ren. Dat is mis­schien niet erg han­dig, maar het werkt en je zult het ze­ker niet per on­ge­luk doen. erg goed­koop schrijft lang­zaam erg be­perk­te duur­zaam­heid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.