Af­speel­ap­pa­raat on­der Win­dows se­lec­te­ren

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

? Ik heb bij mijn Win­dows 10-com­pu­ter aan de voor­kant een hoofd­te­le­foon en aan de ach­ter­kant een luid­spre­ker aan­ge­slo­ten. Hoe kan ik zo mak­ke­lijk mo­ge­lijk tus­sen de­ze twee af­speel­ap­pa­ra­ten wis­se­len?

! De snel­ste ma­nier is via het luid­spre­ker­pic­to­gram rechts­on­der op de taak­balk. Met een klik van de lin­ker­muis­knop ver­schijnt de vo­lu­me­re­ge­ling. Daar­in kun je met het pijl­tje rechts­bo­ven de lijst van be­schik­ba­re af­speel­ap­pa­ra­ten open­klap­pen. Kies daar­uit het ge­wens­te ap­pa­raat en Win­dows stuurt het au­dio­sig­naal daar met­een naar toe.

In Win­dows 10 kun je snel tus­sen af­speel­ap­pa­ra­ten wis­se­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.