Ga­ming-rou­ter: Asus ROG Rap­tu­re GT-AC5300

De ROG Rap­tu­re GT AC5300-rou­ter van Asus heeft al­ler­lei tweak­mo­ge­lijk­he­den om zo snel mo­ge­lijk te kun­nen ga­men.

C’t Magazine - - Inhoud -

De GT-AC5300-rou­ter is spe­ci­aal be­doeld voor ga­ming. De spe­ci ca­ties zijn met on­der meer tri-band MU-MIMO meer dan pri­ma, maar qua prijs ver­wacht je dat ei­gen­lijk ook. Zijn ge­wicht van bij­na 2 ki­lo komt voor­na­me­lijk door het gro­te koel­blok, er zit na­me­lijk een heu­se quad­co­re in met 1 GB werk­ge­heu­gen. Daar­door werkt de we­bin­ter­fa­ce lek­ker snel, al heeft de stan­daard­ver­sie van Asus spe­ci­aal voor ga­mers nu al­ler­lei bon­te ro­de ac­cen­ten. Dat maakt het te­rug­vin­den van de mo­ge­lijk­he­den niet per se mak­ke­lij­ker.

Bij het con gu­re­ren leidt een wi­zard je door de ba­sis­in­stel­lin­gen, waar­bij met­een dui­de­lijk is dat je wel moet we­ten waar het over gaat. Het is ze­ker geen rou­ter voor be­gin­ners. Het Ga­me IPS (In­t­rusi­on Pro­tec­ti­on Sy­s­tem) van Trend Mi­cro en de Ga­me Boost zit­ten ook in an­de­re Asus-rou­ters. De QoS kun je in­stel­len op tra­di­ti­o­neel, adap­tief of als band­breed­te-li­mi­ter. Met WTFast kun je op het Ga­mers Pri­va­te Net­work je poor­ten au­to­ma­tisch la­ten open­zet­ten.

De GT-AC5300 is de ga­ming-va­ri­ant van de even­eens snel­le RT-AC5300 en heeft dus ook mo­ge­lijk­he­den als VPN, aiCloud 2.0, 3G/4G-don­g­le-on­der­steu­ning, gast­net­wer­ken en print- en ftp-ser­ver. Daar­naast heeft hij acht ether­net­poor­ten in plaats van vier. Met de an­ten­nes uit­ge­klapt is het geen klei­ne rou­ter die in el­ke gang­kast zal pas­sen. Heb je min­der be­hoef­te aan al die ex­tra ga­ming­mo­ge­lijk­he­den, dan is die RT-AC5300 voor 50 eu­ro min­der ze­ker een al­ter­na­tief. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.