Marshall stapt in mul­ti­room-markt

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Marshall is van ouds­her be­kend van de gi­taar- en bas­ver­ster­kers, maar houdt zich de laat­ste ja­ren ook be­zig met pro­duc­ten bui­ten dit vak­ge­bied waar­on­der blue­tooth­spea­kers. De nieuw­ste stap in die rich­ting zijn wi­fi mul­ti­room-spea­kers. Het merk brengt niet 1 of 2 maar di­rect 3 ver­schil­len­de for­ma­ten van hun mul­ti­room-sys­teem op de markt. Op de mo­del­len Ac­t­on, Stan­mo­re en Wo­burn is de aan­dui­ding mul­ti­room ge­plakt en uit­ge­brei­de func­ti­o­na­li­teit aan­we­zig.

De drie spea­kers zijn in twee kleur­stel­lin­gen te krij­gen: zwart met gou­den ac­cen­ten, of crè­me­wit met gou­den ac­cen­ten. Via de Marshall Mul­ti-Room App knoop je de spea­kers aan el­kaar, kun je een equa­li­zer ge­brui­ken, de sterk­te van led-in­di­ca­to­ren aan­pas­sen en wis­se­len tus­sen spea­kers. Op de bo­ven­kant van de spea­kers vind je een aux-aan­slui­ting en knop­pen voor scha­ke­len tus­sen mul­ti­room en sin­gle, voor vo­lu­me, bass, tre­ble, for­ward en back. Met de knop om de bron te kie­zen kun je ook wis­se­len van je Spo­ti­fy-play­list naar je fa­vo­rie­te we­b­ra­dio­sta­ti­on. Al­le knop­pen be­hal­ve de aux, RCA (op de twee gro­te­re mo­del­len) en for­ward/ back zijn voor­zien van led-in­di­ca­tie. Qua con­nec­ti­vi­teit is er wei­nig re­den tot kla­gen. Ze kun­nen over­weg met Spo­ti­fy Con­nect, Blue­tooth 4.2 EDR A2DP, Chro­me­cast en AirPlay. De spea­kers wer­ken zo­wel op de 2,4GHz- als 5GHz-band via 802.11/b/g/n/ac. De klein­ste van het stel, de Ac­t­on Mul­ti-Room, heeft een 30Wver­ster­ker voor de woofer en twee 10W-ver­ster­kers voor de twee­ters en weegt 2,8 kg bij een prijs van 349 eu­ro. De mid­del­ste heeft een 50W-ver­ster­ker voor de woofer in­ge­bouwd en twee stuks 15W-ver­ster­king voor de twee­ters. De prijs van de­ze 4,7 ki­lo we­gen­de Stan­ford Mul­ti-Room ligt op 449 eu­ro. De Wo­burn Mul­ti-Room is let­ter­lijk en fi­guur­lijk de zwaar­ste va­ri­ant met twee 15W-ver­ster­kers voor de twee­ters, twee keer 40W-ver­ster­king voor de woofer en een ge­wicht van bij­na 8 ki­lo. (avs)

Marshall be­treedt ook de markt van de mul­ti­room­spea­ker­sys­te­men met spea­kers in drie ver­schil­len­de for­ma­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.