Veel lees­voer

C’t Magazine - - Apps -

An­droid / iOS (gra­tis) Lee­s­lief­heb­bers en schrij­vers op­ge­let: via Watt­pad valt er niet al­leen te le­zen op je smartpho­ne of ta­blet, maar kun je ook ver­ha­len schrij­ven om de­ze met an­de­ren te de­len. Het aan­bod aan gra­tis lees­con­tent is flink. Via je ac­count syn­chro­ni­seer je de con­tent en kun je weer ver­der waar je ge­ble­ven was. Bij elk ver­haal staat een tag­cloud en is te zien hoe vaak het is ge­le­zen en goed­keu­ring van le­zers heeft ge­kre­gen. Via de com­ments wor­den de me­nin­gen over de ver­ha­len ge­deeld. Con­tent­ma­kers zijn te vol­gen, zo­dat je op de hoog­te blijft van de laat­ste nieu­we schrijf­sels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.