Woei waai

C’t Magazine - - Websites -

htt­ps://www.win­dy.com Het lijkt er mis­schien op dat je al­tijd wind te­gen hebt, maar er is een han­di­ge ma­nier om het te con­tro­le­ren. Via win­dy.com (ook als app be­schik­baar) zie je al­tijd hoe de wind door de bo­men waait. Fijn bij het plan­nen van een fiets­rit­je of zeil­tocht of als je lek­ker wilt vlie­ge­ren. Naast de wind zijn er ge­noeg an­de­re fil­ters zo­als tem­pe­ra­tuur, gol­ven en zee­tem­pe­ra­tuur. Er zijn zeer veel la­gen met in­for­ma­tie toe te voe­gen, in­stel­baar op hoog­te, wat weer han­dig is voor ozon­waar­des of sneeuw­pis­tes. De si­te is heel fijn te be­die­nen. Fo­re­casts zijn ook fraai vorm­ge­ge­ven. Via een play­knop krijg je een mooie ti­me­lap­se te zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.