Aan­wij­zer

C’t Magazine - - Websites -

http://do­not­touch.org Nor­maal zijn we niet zo’n fan van het trac­ken van wat je doet op je scherm, maar

do­not­touch is een gei­ni­ge uit­zon­de­ring. Het gaat hier­bij om een crowds­our­ced mu­ziek­vi­deo die nog steeds om de zo­veel tijd wordt bij­ge­werkt met nieu­we in­put van­uit de ge­brui­kers van de web­si­te. De web­si­te re­gi­streert na­me­lijk je cur­sor en ver­werkt de da­ta in een be­staan­de vi­deo­clip. Via een reeks lu­die­ke in­struc­ties op je scherm moet je je cur­sor een be­paal­de lijn la­ten vol­gen. Op die ma­nier geef je bij­voor­beeld aan waar je van­daan komt op een we­reld­kaart of be­weeg je de cur­sor naar het juis­te vlak om te la­ten we­ten welk ge­slacht je hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.