Sams­ung 860 Evo

C’t Magazine - - Test | Sata-ssd's -

De 860 Evo van 2TB die we ge­test heb­ben, kan in prak­tisch al­le ge­val­len de duur­de­re 860 Pro bij­hou­den. Al­leen de op­ge­ge­ven end­uran­ce is la­ger.

Bij de 860 Evo-mo­del­len met la­ge­re ca­pa­ci­teit zakt bij schrij­ven over lan­ge­re tijd de per­for­man­ce in door de pseu­do SLC-ca­che. Als je vaak gro­te hoe­veel­he­den da­ta ver­plaatst, kun je be­ter de Pro-ver­sie met MLC­ge­heu­gen pak­ken.

De prij­zen voor de nieu­we Evo-mo­del­len lig­gen al be­hoor­lijk dicht bij de prij­zen van de 850 Evo's. Als de prij­zen nog iets ver­der gaan zak­ken, wordt het ver­schil zo klein dat ze de op dit mo­ment zeer po­pu­lai­re 850 Evo-se­rie als fa­vo­riet van de troon gaan sto­ten. snel ook in M.2 en mSATA ho­ge end­uran­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.