Slim met tijd

C’t Magazine - - Apps -

An­droid (gra­tis) Je smartpho­ne be­vat veel sen­sors, dus waar­om zou je die niet ge­brui­ken voor het log­gen van je ta­ken? Met be­hulp van je lo­ca­tie, snel­heid, maar ook in­ge­voer­de en eer­der ge­log­de in­put wil Smar­ter Ti­me het je mak­ke­lijk ma­ken om je da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten te log­gen. Aan­ge­zien de app echt moet le­ren, zul je in het be­gin nog veel au­to­ma­tisch ge­log­de ta­ken moe­ten aan­pas­sen en dat is even ver­ve­lend. Als dat een­maal goed loopt, is het de be­doe­ling dat je je ta­ken op­ti­ma­li­seert, zo­dat je meer tijd aan ge­wens­te ta­ken (of lek­ker nik­sen) kunt be­ste­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.