Snel­le edit

C’t Magazine - - Apps -

iOS (gra­tis) Bij film­pjes vraag je je wel eens af op welk spe­ci­fiek mo­ment je nu pre­cies moet let­ten. Of je hebt een leuk idee voor een mooie slo-mo en wilt zo­iets een­vou­dig in el­kaar to­ve­ren. Met een tool als scrub­bies re­mix je je film­pje door met je vin­gers over het scherm te ve­gen. Door op de juis­te mo­men­ten de vi­deo te ver­snel­len, ach­ter­uit af te spe­len of te ver­tra­gen be­paal je waar de kij­ker de aan­dacht op moet ves­ti­gen. Je kunt al­leen vi­deo's ge­scho­ten met de app be­wer­ken, be­staan­de vi­deo's be­wer­ken kan he­laas (nog) niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.