Man­nen­speel­goed

C’t Magazine - - Websites -

htt­ps://uncra­te.com "Lea­ding buy­er’s gui­de for men", dat staat ver­meld in de About­sec­tie van uncra­te.

Dat is ei­gen­lijk al­le uit­leg die de­ze si­te no­dig heeft, al­hoe­wel het ook wel veel 'mooie coo­le plaat­jes om je aan te ver­ga­pen’ biedt, want niet al­les is voor­zien van een te be­hap­pen prijs­kaart­je. Van bier en whis­key (zie Vi­ces) tot au­to’s, kle­ding en tech, heel veel leuks wordt be­spro­ken en is di­rect aan te schaf­fen via bij­voor­beeld Ama­zon. Toe­voe­gen aan je Stash (bood­schap­pen­lijst­je of ver­lang­lijst, maar dat klinkt niet zo man­ne­lijk) kan na­tuur­lijk ook, voor als je nog even moet door­spa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.