Tag Heu­er Con­nec­ted Mo­du­lar 45

C’t Magazine - - Test | Smartwatches -

De Con­nec­ted Mo­du­lar 45 is met­een her­ken­baar als een Tag Heu­er om­dat het chas­sis het­zelf­de is als bij an­de­re hor­lo­ges van het Zwit­ser­se top­merk. Het woord Mo­du­lar in de naam geeft aan dat het hor­lo­ge he­le­maal in­di­vi­du­eel sa­men­ge­steld kan wor­den wat be­treft kleur, ma­te­ri­aal en band. Als eni­ge smart­watch heeft hij een pro­ces­sor van In­tel. In ver­ge­lij­king met an­de­re An­droid Wear-hor­lo­ges is de ac­cu­duur wat kor­ter dan bij mo­del­len met Qu­al­comms chip. Dat is in de prak­tijk niet zo'n pro­bleem om­dat je hem door­gaans toch el­ke nacht aan de la­der hangt.

Het vo­ri­ge smart­watch­mo­del van Tag Heu­er had een trans­flec­tief LC-dis­play, maar bij de Mo­du­lar 45 ge­bruikt ook Tag Heu­er een fraai oled-dis­play met diep zwart en ver­za­dig­de kleu­ren. Het au­to­ma­tisch ac­ti­ve­ren bij het op het hor­lo­ge kij­ken werk­te tij­dens het tes­ten pri­ma. Dat geldt ook voor de om­ge­vings­licht­sen­sor, die het scherm niet fel­ler ver­licht dan op dat mo­ment no­dig is.

Tag Heu­er heeft geen ei­gen apps toe­ge­voegd aan An­droid Wear, maar het hor­lo­ge heeft wel ver­schil­len­de klas­sie­ke Tag Heu­er-wij­zer­pla­ten. Die wij­zer­pla­ten boot­sen de me­cha­ni­sche uur­wer­ken van Tag Heu­er zelf na. Dat geeft de Con­nec­ted 45 Mo­du­lar een erg chi­que uit­stra­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.