Sams­ung Gear Sport

C’t Magazine - - Test | Smartwatches -

De Gear Sport is iets klei­ner en door zijn dik­te van 11,6 mil­li­me­ter ook iets plat­ter dan de mo­del­len Gear S3 Fron­tier en Clas­sic. De klei­ne­re af­me­tin­gen be­te­ke­nen ook dat de ac­cu iets klei­ner is met 300 mAh in plaat van 380 mAh. Bij de test was dat ech­ter ge­noeg om ook het ein­de van de twee­de dag te ha­len, als je ten­min­ste de op­ti­sche hart­slag­me­ter en gps niet te­veel ge­bruik­te.

An­ders dan de ver­wan­te mo­del­len kan de Gear Sport niet al­leen even kort kop­je on­der dui­ken, maar is hij wa­ter­dicht tot op een diep­te van 50 me­ter. Je kunt er dus ook mee zwem­men. Hij on­der­steunt je ver­der bij an­de­re sport­ac­ti­vi­tei­ten en helpt je bij­ko­men met adem­ha­lings- en ont­span­nings­oe­fe­nin­gen.

Prak­tisch is dat je met een Spo­ti­fy­pre­mi­um­abon­ne­ment de mo­ge­lijk­heid hebt om play­lists naar het hor­lo­ge te down­lo­a­den en ze tij­dens het spor­ten te be­luis­te­ren met een blue­toot­h­hoofd­te­le­foon.

Je fa­vo­rie­te apps voor chat­ten, nieuws en na­vi­ga­tie kun je zoe­ken in de sto­re van de Gear-app en in­stal­le­ren op je smart­watch. De be­die­ning op het hor­lo­ge gaat heel in­tu­ï­tief met tou­ch­ge­ba­ren of door de be­zel te ver­draai­en. De Gear Sport werkt met An­droid-smartpho­nes en iPho­nes. Het aan­van­ke­lij­ke in­stal­le­ren gaat ech­ter wat om­slach­tig om­dat de bij­be­ho­ren­de app nog ex­tra apps op je smartpho­ne in­stal­leert voor­dat er ver­bin­ding ge­maakt kan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.