Net­gear Night­hawk X4S wi­fi-ex­ten­der

C’t Magazine - - Inhoud -

De Night­hawk X4S tri-band ran­geex­ten­der van Net­gear breidt je draad­lo­ze net­werk door FastLa­ne3 uit op een mesh-ach­ti­ge ma­nier.

Bij een mesh-sys­teem (zie c’t 1-2/2017, p.34 e.v.) zor­gen meer­de­re wi­fi-ex­ten­ders voor een con­ti­nu wi­fi-be­reik. De Night­hawk EX7500 werkt als wi­fi-ex­ten­der voor het wi­fi-net­werk van je rou­ter.

Door de FastLa­ne3-tech­no­lo­gie zou je den­ken dat hij al­leen met an­de­re Net­ge­ar­ap­pa­ra­ten sa­men­werkt, maar dat is niet zo. FastLa­ne3 staat voor de vol­gen­de drie ken­mer­ken: dat er tri-band wi­fi is, dat er een de­di­ca­ted wi­fi-link is en dat er met in­no­va­tie­ve an­ten­nes wordt ge­werkt. Die de­di­ca­ted wi­fi­l­ink (spe­ci­a­le 5GHz-band, max 833 Mbit/s) kan met el­ke rou­ter op­ge­zet wor­den. De ex­ten­der kan dan de wi­fi­ge­ge­vens en de SSID van de rou­ter over­ne­men.

Om­dat 802.11k on­der­steund wordt voor het be­pa­len van de sig­naal­sterk­te bij de ge­brui­ker, kan zo au­to­ma­tisch van zend­sta­ti­on ge­wis­seld wor­den. Dit werkt na­tuur­lijk be­ter als je meer­de­re ex­ten­ders hebt. Met Smart Con­nect wordt au­to­ma­tisch de sterk­ste band (5 of 2,4 GHz) ge­se­lec­teerd.

De snel­heid is on­ge­veer even goed als met een com­pleet mesh-sys­teem. De lo­ca­tie van de ex­ten­der is daar­bij wel cru­ci­aal. Net­gear heeft een app om te kij­ken wat de bes­te plek kan zijn, en die is erg han­dig, maar is er al­leen voor An­droid. De prijs van van twee ex­ten­ders gaat dan wel weer rich­ting de prijs van de goed­ko­pe­re mesh-sys­te­men. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.