Cor­rec­tie

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

In het ar­ti­kel over vei­lig stem­men via in­ter­net op pa­gi­na 64 van de vo­ri­ge c’t, is per abuis de sug­ges­tie ge­wekt dat de bron­co­de van OSV ge­slo­ten is. Dit is ech­ter niet het ge­val. De ali­nea over se­cu­ri­ty via ob­scu­ri­ty gaat ook niet over OSV.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.