Mo­tor­na­vi­ga­tie

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

TomTom heeft een nieu­we na­vi­ga­tie­kit voor mo­tor­rij­ders uit­ge­bracht, de TomTom RIDER 550. De RIDER 550 is vol­le­dig draad­loos en er is geen com­pu­ter meer no­dig om up­da­tes te in­stal­le­ren. Up­da­ten ge­beurt via wi­fi en de mee­ge­le­ver­de Li­fe­ti­me Ser­vi­ces. De nieu­we TomTom heeft toe­gang tot TomTom Road Trips, waar je meer dan 150 ex­clu­sie­ve rou­tes mee kunt down­lo­a­den. De nieu­we quad­co­re-pro­ces­sor biedt be­te­re pres­ta­ties en een vlot­te­re na­vi­ga­tie-er­va­ring. Com­mu­ni­ce­ren via Si­ri en Goog­le Now kan ook. Zelfs smartpho­ne­be­rich­ten kun­nen voor­ge­le­zen wor­den als je een head­set aan­sluit.

Je kunt on­li­ne de rou­tes be­kij­ken en se­lec­te­ren, per­so­na­li­se­ren en een­vou­dig syn­chro­ni­se­ren. Bo­ven­dien is het met de TripAd­vi­sor-re­views op MyDri­ve een­vou­dig om ho­tels en eet­ge­le­gen­he­den te se­lec­te­ren. Net als bij de vo­ri­ge mo­del­len heeft de TomTom RIDER 550 een hand­schoen­vrien­de­lijk 4,3"-tou­chs­creen. Rou­tes die je hebt ge­no­men kun je als rit­ten op­slaan. De na­vi­ga­tie­kit wordt ge­le­verd met dui­zen­den spe­ci­aal ge­se­lec­teer­de Points of In­te­rest

De nieu­we TomTom RIDER 550 is van­af de eer­ste week van april be­schik­baar voor € 399. Het com­ple­te pak­ket be­schik­ba­re ac­ces­soi­res, zo­als een au­to-mon­ta­ge­set, an­ti­dief­stal­sys­teem en een be­scher­men­de draag­tas wor­den ge­le­verd bij de TomTom RIDER 550 PP-kit. De­ze uit­ge­brei­de­re kit is ver­krijg­baar voor € 499. (avs)

De nieu­we RIDER 550 voor mo­tor­rij­ders kan zelf­stan­dig via wi­fi up­da­tes in­stal­le­ren zon­der tus­sen­komst van een pc.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.