Mooi gratis

C’t Magazine - - Websites - htt­ps://uns­plash.com

Si­tes met gratis te ge­brui­ken fo­to's voor op je blog of si­te zijn mee­stal een beet­je meh. Maar er is ge­luk­kig ge­noeg moois te vin­den, en Uns­plash is daar een goed voor­beeld van. De si­te staat bar­stens­vol mooi ge­scho­ten high-res fo­to's door kun­di­ge fo­to­gra­fen. Het idee voor de si­te be­gon toen er 10 fo­to's over­ble­ven van een fo­to­shoot en het be­ter leek de fo­to's gratis aan te bie­den dan in een fol­der op een schijf voor eeu­wig te la­ten ver­stof­fen. Je mag de fo­to's voor per­soon­lijk of com­mer­ci­eel ge­bruik in­zet­ten. Toe­stem­ming vra­gen is niet no­dig en zelfs de naam van de fo­to­graaf ver­mel­den is niet ver­plicht. Maar een naams­ver­mel­ding van de be­tref­fen­de fo­to­graaf is een klei­ne moei­te en wel zo net­jes na­tuur­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.