In­tel SSD 905P Op­ta­ne U.2-ssd

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

Op­ta­ne, het fla­sh­op­slag-al­ter­na­tief van In­tel, wordt in steeds meer ssd's ge­bruikt. De nieuw­ste in­car­na­tie is de SSD 905P.

In­tel heeft een nieu­we Op­ta­ne-ssd ge­ïn­tro­du­ceerd die ook pri­ma ge­schikt is voor het in­bou­wen en ge­bruik in een desktop­pc: de SSD 905P. De ssd is be­schik­baar in meer­de­re va­ri­an­ten: als PCIe-in­steek­kaart, U.2-dri­ve en als M.2-kaart. Daar­bij moet wel ge­zegd wor­den dat die laat­ste met een leng­te van 110 mil­li­me­ter (M.2 22110) be­hoor­lijk lang is, dus let daar goed op als je hem op je moe­der­bord wilt prik­ken.

Voor on­ze test ont­vin­gen we de U.2ver­sie, met een 2,5-inch be­hui­zing en 480 GB aan op­slag­ruim­te. De schijf wordt ge­le­verd in­clu­sief aan­sluit­ka­bel voor een M.2-slot. Dat be­spaart je de aan­schaf van een ka­bel en adap­ter, die bij el­kaar al cir­ca 100 eu­ro zou­den kos­ten. (zie c't 7-8/2018, pa­gi­na 33).

De SSD 905P haalt bij het se­quen­ti­eel le­zen bij­na 2,7 GB/s, bij het schrij­ven is hij met bij­na 2,4 GB/s net iets snel­ler dan zijn voor­gan­ger, de 900P (zie c't 1-2/2018, p.22). Met na­me bij het be­na­de­ren van random adres­sen is de schijf met zo'n 580.000 IOPS be­hoor­lijk in­druk­wek­kend.

Id­le ver­bruikt hij meer dan 2 watt, bij het schrij­ven gaat er zo'n 12 watt door­gheen – de 950P is daar­mee geen ge­schik­te keu­ze voor een zui­nig sys­teem.

In­tel geeft vijf jaar ga­ran­tie op de schijf. De ssd mag ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de da­ge­lijks tot tien keer zijn ca­pa­ci­teit be­schre­ven wor­den – dat maakt de­ze sssd in com­bi­na­tie met zijn ho­ge prijs eer­der meer ge­schikt voor ser­vers. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.