Cel­lu­lar­li­ne At­ti­tu­de blue­tooth oor­dop­jes

Cel­lu­lar­li­ne is voor­na­me­lijk be­kend van ac­ces­soi­res op de mo­bie­le markt, maar brengt on­der ei­gen naam ook pro­duc­ten zo­als in-ears uit.

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

Cel­lu­lar­li­ne is be­kend van ac­ces­soi­res voor smartpho­nes en ta­blets, maar heeft ook een aan­tal headp­ho­nes in het as­sor­ti­ment. De At­ti­tu­de is een set­je blue­toot­hoor­tjes spe­ci­aal be­doeld voor spor­ters.

De ron­de ca­se waar de oor­tjes met een mag­neetje in vast­ge­hou­den wor­den is de spil. Je sluit daar een voe­ding op aan (ka­bel zit er­bij, een adap­ter niet), waar­na zo­wel de ca­se als oor­tjes wor­den op­ge­la­den. Als je de oor­tjes na ge­bruik in de ca­se stopt, la­den ze tot zes keer op voor­dat ook het op­berg­doos­je weer aan het stroom­net moet han­gen.

Het pai­ren van de oor­tjes met el­kaar is een kwes­tie van de knop op bei­de oor­tjes re­de­lijk te­ge­lij­ker­tijd in­druk­ken. Druk je daar­na weer op de knop van een van de oor­tjes, dan kop­pel je ze via blue­tooth met een smartphone of ta­blet. Als je mu­ziek af­speelt, zet de knop die op pau­ze. Het vo­lu­me be­paalt het af­speel­ap­pa­raat.

Door het gro­te aan­tal mee­ge­le­ver­de oor­kus­sen­tjes zit er voor ie­der wel een goe­de maat bij. Een beet­je wa­ter en zweet is door IPX5 geen pro­bleem.

Tot zo­ver ziet het er veel­be­lo­vend uit, maar het eu­vel zit in een be­lang­rijk as­pect: het ge­luid is niet goed. Bas­sen ont­bre­ken en de ho­ge to­nen klin­ken schel en daar­door ver­moei­end. Met een equa­li­zer op je af­speel­ap­pa­raat kun je dat laat­ste nog wel wat cor­ri­ge­ren. Maar een op­zwe­pen­de bas zit er niet in. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.