Mi­cro­soft ont­hult Mi­cro­soft Surfa­ce Go-ta­blet

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen - (avs)

Mi­cro­soft wil in de aan­val te­gen de iPad Pro en Chro­me­book en brengt een Surfa­ce Go­ta­blet op de markt met een tou­chs­creen van 10 inch. Het de­sign is ver­ge­lijk­baar met de an­de­re Surfa­ce-mo­del­reek­sen, maar Mi­cro­soft ha­mert er op dat er flink ge­sleu­teld is om de Go nog meer draag­baar te ma­ken plus een stuk ge­bruiks­vrien­de­lij­ker dan an­de­re ta­blets. De beeld­ver­hou­ding is 3:2 en de re­so­lu­tie ligt op 1800 × 1200 pixels (217 ppi).

Het hart van de ta­blet wordt ge­vormd door een In­tel Pen­ti­um Gold met 4 GB aan werk­ge­heu­gen en 64 GB op­slag­ruim­te. De TDP ligt op 6 watt. Er komt ook een mo­del met 8 GB werk­ge­heu­gen en 128 GB op­slag­ruim­te. Bei­de mo­del­len wer­ken met de Surfa­ce Pen en heb­ben een USB-C-poort. Het ap­pa­raat is be­hal­ve via de Surfa­ce Con­nect-op­la­der ook via de USB-C-poort op te la­den. On­der de kick­stand, die tot 165 gra­den kan zak­ken, zit een mi­croSD-kaarts­lot en de Surfa­ce Con­nect-poort waar­mee je de ta­blet op een Surfa­ce Dock kunt plaat­sen. Ver­der heeft de ta­blet een mi­croSDXC­card­rea­der en een 3,5mm-jack. Een klei­ne­re ver­sie van de Ty­pe Cover (aan­dock­baar toet­sen­bord) wordt los ver­krijg­baar.

De ach­ter­kant be­vat een 8-me­ga­pixel­ca­me­ra, de voor­kant heeft een 5-me­ga­pixe­len in­fra­rood­ca­me­ra. Hier­mee kun je in­log­gen via Win­dows Hel­lo. Je kunt de ta­blet com­bi­ne­ren met een af­neem­baar toet­sen­bord, Surfa­ce Pen of Mo­bi­le Mou­se.

De ac­cu moet ne­gen uur (vi­deo af­spe­len) mee­gaan. Het vol­le­dig op­la­den van een le­ge ac­cu duurt twee uur. De Surfa­ce Con­nect-la­der is on­ge­veer half zo groot als de nor­ma­le Surfa­ce-la­der. De wi­fi­ver­sie van de Go is al te pre-or­de­ren via de web­si­te van Mi­cro­soft. De ver­sie met een sim­kaarts­lot en Qu­al­comm X16 4G-mo­dem staat voor la­ter dit jaar op de plan­ning.

Het stan­daard be­stu­rings­sys­teem van de Go is Win­dows 10 S, voor za­ke­lij­ke ge­brui­kers is ook Win­dows 10 Pro be­schik­baar. Win­dows 10 S is een be­perk­te ver­sie van Mi­cro­softs be­stu­rings­sys­teem die al­leen pro­gram­ma's uit de of­fi­ci­ë­le Mi­cro­soft Sto­re draait. De Surfa­ce Go is van­af eind au­gus­tus le­ver­baar in Ne­der­land van­af 450 eu­ro. De ver­sie met 8 GB RAM en 128 GB op­slag kost 600 eu­ro.

Mi­cro­soft gooit er ook een 10"-ta­blet te­gen­aan: de Mi­cro­soft Surfa­ce Go. De stan­daard­ver­sie heeft 4 GB RAM en 64 GB aan op­slag­ruim­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.