Nieu­we un­ma­na­ged gi­ga­bit-swit­ches met PoE van Net­gear

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen - (avs)

Net­gear brengt een vier­tal nieu­we un­ma­na­ged gi­ga­bit-swit­ches uit. Het gaat om een twee­tal 8-poorts en een twee­tal 16-poorts ver­sies met Po­wer-over-Ether­net. De 8-poorts GS108LP heeft 60 watt PoE-bud­get, zijn an­de­re 8-poorts broer­tje de GS108PP 123 watt. De 16-poorts GS116LP heeft 73 watt aan PoE-ruim­te, de GS116PP 183 watt.

Al­le swit­ches zijn ge­ruis­loos: ze heb­ben geen ven­ti­la­to­ren. Ze zijn com­pact van for­maat en bie­den flexi­be­le mon­ta­ge-op­ties zo­dat ze zo­wel in een 19"-rack, aan de muur, of los op een bu­reau zijn te ge­brui­ken. Het unie­ke aan de nieu­we vier plug-and-play-swit­ches is de in­ge­bouw­de po­wer-se­lec­tor en on­der­steu­ning voor op­ti­o­ne­le uit­wis­sel­ba­re ex­ter­ne stroom­toe­voer. Daar­mee is de PoE-ca­pa­ci­teit een­vou­dig aan te pas­sen. Zo re­gel je ca­pa­ci­teit van 60 watt, 83 watt of 123 watt bij de 8-poorts GS108LP en GS108PP en bij de 16-poorts swit­ches kun je kie­zen uit 76, 115 en 183 watt. De GS116LP 16-poorts un­ma­na­ged switch met 76 watt is ge­schikt voor on­der­steu­ning van tot zes­tien ap­pa­ra­ten die wei­nig ener­gie vra­gen, zo­als VoIP-te­le­foons. De 16-poorts ver­sie met 183 watt PoE-ca­pa­ci­teit kan acht krach­ti­ge ap­pa­ra­ten aan, zo­als ac­ces­spoints, en zes VoIP-te­le­foons. Dank­zij Ener­gy Ef­fi­cient Ether­net is maxi­ma­le ener­gie­be­pa­ring mo­ge­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.