Ruim­den­ken­de Air­pods

C’t Magazine - - Lifestyle -

De ex-Goog­le me­de­wer­kers die in 2012 Mob­voi op­start­ten, heb­ben nu een Air­pods-al­ter­na­tief ge­maakt. De oor­tjes wer­ken met Blue­tooth 4.2, ge­stu­res en zijn com­pa­ti­bel met zo­wel iOS als An­droid. Ze ogen chic en heb­ben een net doos­je om ze in op te la­den. Ver­der zijn ze IPX5-wa­ter­proof en spe­ci­aal ont­wor­pen voor een goe­de ge­luids­iso­la­tie, zo­dat je in al­le druk­te toch rus­tig van je mu­ziek kunt ge­nie­ten. De TicPods Free heb­ben door de op­laad­ca­se een to­ta­le ac­cu­duur van 18 uur, op één la­ding ha­len ze 4 uur. Met 15 mi­nu­ten la­den heb je weer voor 85 mi­nu­ten mu­ziek. Een oor­tje uit? Dan pau­zeert de mu­ziek. Via swi­pen re­gel je het vo­lu­me, met lang in­druk­ken wijs je ge­sprek­ken af of ac­ti­veer je een voi­ce-as­sis­tant. Kor­te­re en lan­ge­re tik­jes zor­gen voor de ove­ri­ge com­man­do's. Op het mo­ment dat je dit leest moe­ten de oor­dop­jes uit­ge­le­verd wor­den aan de deel­ne­mers van de crowd­fun­ding­cam­pag­ne.

bit.ly/2EWdSDQ 130 dol­lar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.