Bolt ac­ti­on

C’t Magazine - - Lifestyle -

De be­den­kers van de Udoo-bor­den wil­den een ma­ker-board met meer per­for­man­ce en ko­men nu met de Bolt V3 en V8. De V3 heeft een Ry­zen em­bed­ded V1202B du­al­co­re met 3,2 GHz boost en AMD Ra­de­on Ve­ga 3 grap­hics. De V8 heeft een Ry­zen em­bed­ded V1605B quad­co­re met 3,5 GHz boost en een Ve­ga 9-gpu. Door de per­for­man­ce zijn de bor­den ge­schikt voor ga­ming (FreeSync 2 wordt on­der­steund), high-end VR, cryp­to-mi­ning, 3D-ren­de­ring, AI, In­ter­net of Things of 'ge­woon' als work­sta­ti­on. Een Bolt kan vier 4K-scher­men aan­stu­ren en on­der­steunt HDR. Bei­de Bolts heb­ben veel aan­slui­tin­gen, waar­on­der 2 slots voor du­al­chan­nel DDR4 (32 GB max), gi­ga­bit-ether­net, 2 × USB 3 ty­pe A en USB ty­pe C, 2 × HD­MI 2.0, Ar­dui­no-com­pa­ti­be­le pi­nout, SATA 3.0, ver­schil­len­de M.2-slots, 32 GB eMMC 5.0, SATA-poort (6 Gbit/s), au­dio, IR, Gro­ve-con­nec­tors en 19V-jack. Een ca­se wordt mee­ge­le­verd. Als be­stu­rings­sy­teem heb je de keu­ze uit Li­nux en Win­dows.

kck.st/2sm5IS1 • van­af 229 dol­lar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.