Mo­du­lai­re dol­ly

C’t Magazine - - Lifestyle -

Bij films wor­den flin­ke dol­ly's in­ge­zet voor ci­ne­ma­ti­sche shots. De ma­kers van de Mu­wi von­den dat der­ge­lij­ke shots niet al­leen voor­be­hou­den moe­ten zijn aan pro­fes­si­o­ne­le ca­me­ra's en ko­men met een klei­ne draag­ba­re dol­ly voor je smartphone, ac­ti­on­cam of fo­to­ca­me­ra. In de Mu­wi zit­ten een hou­der en ar­men met wiel­tjes in­ge­bouwd, waar­door je per­fec­te shots kunt ma­ken. Het klei­ne hulp­mid­del is uit te brei­den. Met de clip prik je el­ke (ac­tie)ca­me­ra met een tri­pod-aan­slui­ting op de ba­sis. Met de Flow be­weegt de Mu­wi zelf op een in­stel­ba­re snel­heid, de Flox X maakt hem op af­stand te be­die­nen. Met de Track voeg je een sli­der toe, ide­aal voor ti­me­lap­se-films. De Flow-mo­du­les laad je op via een mi­croUSBpoort. De ba­sis-Mu­wi kan tot 5 ki­lo dra­gen en weegt zelf 100 gram. Hij is ge­maakt van po­ly­meer ver­strekt met car­bon en is 60 bij 110 bij 25 mil­li­me­ter groot: per­fect draag­baar in je broek­zak.

kck.st/2JqXaCZ • van­af 39 dol­lar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.