An­ti-jet­lag

C’t Magazine - - Apps -

An­droid / iOS (gra­tis / 24,99 voor on­be­perkt ge­bruik)

Ver­re rei­zen gaan vaak ge­paard met veel vlieg­rei­zen. Het groot­ste na­deel daar­van is het tijds­ver­schil en de bij­be­ho­ren­de jet­lag. Ti­meshif­ter helpt je bij het voor­ko­men van een jet­lag met een vol­le­dig op jouw si­tu­a­tie aan­ge­past plan. De app wil van je we­ten wat voor een slaap­pa­troon je hebt, of je een och­tend­of avond­mens bent en of je me­la­to­ni­ne wilt slik­ken als ex­tra hulp­mid­del. Na­dat je de vlucht­ge­ge­vens in­ge­vuld hebt, maakt de app een agendaplan­ning met daar­in op wel­ke mo­men­ten je ca­fe­ï­ne moet ver­mij­den, aan hoe­veel licht je je­zelf moet bloot­stel­len en wan­neer je een dut­je moet doen of naar bed moet gaan. Via push­be­rich­ten word je aan de stap­pen her­in­nerd. Daar­door kun je van­af 4 da­gen voor je vlucht de 'lag' al weg­wer­ken en kom je aan­ge­past op je reis­be­stem­ming aan. De al­ler­eer­ste vlucht in­stel­len is gra­tis, daar­na kost het 10,99 eu­ro voor een en­kel plan of 24,99 eu­ro voor on­ge­li­mi­teerd an­ti-jet­lag­gen.

Als je jet­lag wilt voor­ko­men, is Ti­meshif­ter een aan­ra­der. Met sim­pe­le tips kom je jet­lag­loos aan op je be­stem­ming.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.