Maan door de bo­men

C’t Magazine - - Apps -

An­droid (gra­tis)

Fo­to's in het don­ker ma­ken is ex­tra leuk met een beet­je mooi sfeer­vol maan­licht. Met Moon Lo­ca­tor krijg je uit­ge­brei­de in­for­ma­tie over de maan­cy­clus en met dank aan de ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zie je mak­ke­lijk in wel­ke fa­se de maan zit. Door te zap­pen in tijd weet je pre­cies wan­neer hij aan de he­mel staat en in wel­ke fa­se. Zo is een mooie fo­to van de maan die door de bo­men schijnt han­dig te plan­nen. Met dank aan Goog­le Maps is ge­de­tail­leerd te be­kij­ken hoe het licht en de scha­duw pre­cies valt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.