Be­wus­te duis­ter­nis

http://darkrea­der.org

C’t Magazine - - Websites -

Uren­lang naar een mo­ni­tor sta­ren is ver­moei­end voor de ogen. Tel daar nog eens de gro­ten­deels wit­te of heel lich­te ach­ter­gron­den van web­si­tes bij op en dan heb je voor veel men­sen het re­cept voor hoofd­pijn en ir­ri­ta­tie. Bij apps is vaak al te kie­zen voor een dark-mo­de, maar bij web­si­tes blijft dat nog wat ach­ter. Met de Dark Re­a­de­r­ex­ten­sie (voor Chro­me en Fi­re­fox) haal je el­ke te lich­te si­te naar the dark si­de. De ex­ten­sie biedt schuif­re­ge­laars voor de ma­te van hel­der­heid, con­trast, se­pia en grijs­schaal, zo­dat je ogen er he­le­maal blij van wor­den. Je kunt zelfs aan­ge­ven wel­ke web­si­tes je don­ker wilt heb­ben en wel­ke niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.